„Skupiny vznikaj rozpadem“, řekl někdy někde někdo a měl pravdu.

A tak abychom to potvrdili, vznikla i skupina historického šermu Kargen rozpadem skupiny Šlejfíř a to v srpnu roku 1994. Jako sídelní město byl vybrán Staňkov, neboť zde většina z tehdejších pěti zakládajících členů bydlela. Navíc (nebo spíš hlavně) nás pod křídla vzala tělocvičná jednota Sokola Staňkov a umožnila nám v tamnější tělocvičně trénovat – Bůh jim to zaplať. A tak pokud mám správné informace, jsme v současnosti jedna ze tří SHŠ, která má sokolskými stanovami dané právo oslovovat se mezi sebou „bratře“ :-).

Počet „bratrů a sester“ ve skupině je samozřejmě rok od roku jiný, ale dá-li si někdo tu práci a bude mít potřebné informace, dojde složitými matematickými výpočty k průměrnému počtu 8,4. Já jenom doufám, že nikoho neopomenu, případně se mu tímto předem omlouvám.

Zakládajícím hejtmanem byl Jaroslav Konop – Jaryk, dalšími spoluzakladateli pak Miroslav Trnka – Midhi, Miroslav Šimůnek – Šimon, Josef Gust – Pepíček a Petr Kastl – Kastelán, který jako jediný zakládající člen je dosud i členem aktivním. Postupně přicházeli a odcházeli další: Josef Jedlička – Lasidis, Václav Auervek, Miroslav Farbar, Roman Nový – Gorí, Patrik Prihoda, Lenka Prokopová-Prihodová, Lucie Steinbachová-Nová, Jakub Kaas – Cuba, Standa Vondraš – Pimpi, Renata Králíková, Ján Omamik, Ladislav Taubenhansl – Ládín, Martin Hranák …

Čest jejich práci, soudruzi bratři.

Jak už bylo řečeno, skupina vznikala v srpnu roku 1994 jako uskupení několika lidí které spojoval stejný zájem. Bez právní subjektivity byl občas problém vstupovat do smluvních vztahů, přijímat honoráře, prezentovat se… a tak jsme v dubnu 2000 sepsali oficiální stanovy a s požehnáním Ministerstva vnitra prošli úspěšnou transformací na občanské sdružení.

historie_1_kargen

Skupina je již od svého počátku zaměřena výhradně na období gotiky a do této doby také inicializuje veškeré své aktivity, které jsou (jak patrno z kroniky) v zásadě dvojího druhu. Tou první aktivitou jsou secvičená scénická vystoupení se zaměřením na aktivní šerm, která pro pobavení diváků i sebe předvádíme za mrzký peníz tam, kde je o to zájem – poutě, pivní slavnosti a oslavy všeho druhu, maturitní a jiné plesy, oživené prohlídky hradů, dětské tábory… Většinou jde o zhruba 20 minutové scény, kterých bývá na výběr zhruba ze 2 do roka. Některé jsou na scénáři déle, jiné pouze jednu sezónu. Některé se po čase obnovují, jiné jsou nenávratně zapomenuty. Podmínky pro realizaci vystoupení jsou nenáročné, ale je třeba je individuálně domluvit.

Druhá aktivita nese většinou název „rekonstrukce historické bitvy“ a pořádá některá z šermířských skupin z různých koutů Česka. Cílem těchto akcí je v odpoledních hodinách pobavit průměrně tisícovku diváků nahrubo secvičeným scénářem a ve večerních hodinách pobavit řádově stovky šermířů včetně sebe nesecvičenou zábavou. Pár vybraných bitev pravidelně či nepravidelně navštěvujeme a naštěstí je z čeho vybírat.

A aby byl výběr ještě bohatší, rozhodli jsme se zorganizovat bitvu ve vlastní režii. Tzv. nultý pokus (řečeno s odstupem času) jsme učinili 27.června 1998 u obce Hradec u Stoda kde jsme za spoluúčasti zhruba 200 šermířů pobavili (alespoň doufám) zhruba 2.500 diváků. První pokus novodobé historie byl učiněn 29.června 2002 v prostoru bývalého tankodromu u města Holýšov a výsledek byl (alespoň pro nás) uspokojivý, což je možno posoudit v odkazu 1. BITVA (2002). A tak jsme se rozhodli pokusit se o vytvoření tradice a 28.června 2003 se uskutečnil ročník druhý, jehož průběh je možno shlédnout v odkazu 2.Bitva (2003).

historie_2_kargen

V roce 2004 jsme přerušili krátkou tradici organizování bitev a u příležitosti 10 výročí založení skupiny zorganizovali Historický den. Dopolední část jsme věnovali dětem, soutěžím a scénkám pro ně a odpolední část pak spíše dospělé části publika. Večerní zábavu pak zajistila skvělá kapela Country Dědows. Kompletní program je možno shlédnout v odkazu Historický den – 2004. a skupina byla s jeho ralizací spokojena. Doufáme, že i diváci.

Zároveň jsme v roce 2004 zavedli tradici tzv. „VÁNOČNÍCH BESÍDEK“ na kterých se loučíme s uplynulým rokem a sezonou. Tradice vznikla na základě pasování nových členů na nedaleké zřícenině hrádku Lacembok u Krchleb. Nenechte se však zmást vznešeností názvu. Celá akce se nese v duchu „víno, ženy, zpěv“. „Besídka“ opravdu nemá nic společného s předváděním našich dovedností rodičům a široké veřejnosti. Je to pro nás jak slavnostní zakončení kalendářního roku a tak i odměna (kterou udělujeme sami sobě) za píli a vytrvalost, se kterou se po celý rok věnujeme našemu velkému koníčku.

Roky 2005 a 2006 byly opravdu nabité vystoupeními všeho druhu, což sami můžete posoudit v sekci kalendář akcí. Samozřejmě nemá smysl tady popisovat jednotlivé akce zvlášť. To by čtenáře nudilo a nebavilo.

Nesmíme zde ale zapomenout na jednu pro skupinu důležitou událost. Na podzim léta páně 2006 po dlouholetém hejtmanování rezignoval Petr Bohuchval z Hrádku z rodinných důvodů na svoji funkci hejtmana. Sněm tedy zvolil nového hejtmana, jenž s hrdostí sobě vlastní nese jméno František z Miličína.

historie_3_kargen

V druhé polovině roku 2007 jsme oživili tradici letního „soustředění“ (ano, uvozovky chápete správně) na nedaleké zřícenině hradu Roupov. Poslední srpnový víkend se opuštěné zdi hradu stávají našim útočištěm a hradní černá kuchyně opět nabízí řadu lahodných pokrmů, které zapíjíme neméně dobrými nápoji. V červenci roku 2007 nás zastupitelstvo města Staňkov seznámilo s úmyslem uspořádat v roce 2008 oslavu 775 let od první písemné zmínky o městu Staňkov. Na nás bylo abychom celou akci zorganizovali. Všelidovým skupinovým hlasováním jsme rozhodli, že se staneme pořadateli historického dne zakončeného rekonstrukcí historické bitvy, stylizované do období gotiky. Akci jsme nazvali „DOBYTÍ HRÁDKU LACEMBOK L.P. 1421.“

Přípravy na tuto akci (bohužel) zabraly celou sezonu 2008. Z tohoto důvodu byla tato sezona de-facto bez jediného vystoupení. Den D přišel v sobotu 23.8.2008. Naše počateční obavy z malého počtu účinkujících se rozptýlily v dopoledních hodinách, kdy se se šermíři doslova roztrhl pytel. Úderem 13. hodiny započal historický den. Diváci mohli sledovat scénická vystoupení našich spřátelených skupin, mohli si souhlasně podupávat při poslechu dobové hudby, obdivovat rozpětí křídel Orla bělohlavého a dalších dravců, které s sebou přivezl sokolník. O ušní bubínky mohli přijít při předváděni historických palných zbraní. V 18.00 začala samotná bitva. Zúčastnilo se jí na 120 účinkujících, jejichž počínání sledovalo na 1500 párů očí. Ohlasy na průběh historického dne a bitvy byly ze strany diváků i šermířů veskrze kladné, což pro nás byla ta největší pochvala.

historie_4_bitva

Jako odměnu za naše snažení nám pan starosta zařídil pokrytí nákladů na oslavy ukončení sezony pořádané 26.-28.9. na zřícenině hradu Roupov.