Vystoupili jsme na Chodských slavnostech v Domažlicích se scénou o nepoctivém krčmáři a drakovi

Posted in Scénka.